TVHB’den TBMM’ye çağrı: ‘Sağlık sınıfında ayrım yapılamaz’

TVHB’nden yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Konseyine sunulan “Sağlıkla İlgili Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne veteriner tabiplerin de dahil edilmesi daveti yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Veteriner tabiplerin; ülke çapında hayvanlardan insanlara bulaşan ve insan sıhhatini değerli ölçüde tehdit eden zoonotik hastalıklara karşı gözetici ve gayret çalışmaları ile yani insan sıhhatini korumak için haftada 7 gün 24 saat çalışırken ‘Sağlıkla İlgili Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine’ dahil edilmemeleri yalnızca veteriner doktorlar için değil ülkemiz beşerinin sıhhati için de hüzün vericidir.

Genel olarak insanlarda görülen enfeksiyöz hastalıkların yüzde 61’i, yeni ve yeni tanımlanan patojen etkenlerin yüzde 75’i (Sars, Mers, Zika, Ebola, Kuş Gribi, HIV, Covid-19, Maymun Çiçeği gibi) ve biyoterörizm ile ilişkilendirilen patojenlerin yüzde 80’i hayvan kaynaklıdır. Yeniden; besin kökenli halk sıhhati riskinin yüzde 90’ı hayvansal besinlerden kaynaklanmaktadır. Zoonotik hastalıkların sayısı 200’ün üzerine çıkmıştır.

– Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Hususuna nazaran Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Uzman Veteriner Doktor, Veteriner Tabipler sıhhat hizmeti sınıfındadır. Birebir kanunun ek-1 sayılı cetvelinde de şu an 3600 ek gösterge almaktadırlar. Veteriner tabipler 1593, 5996, 6343, 5393, 5216, 5199 üzere birçok kanuna nazaran: Halk sıhhati, (gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla çaba, insanlarda ve hayvanlarda kullanılan aşı, serum ve biyolojik unsur üretme vb.) hayvan sıhhati, hayvan refahı, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi üzere alanlarda vazife yapmaktadırlar” denildi.

Veteriner Doktorların, hazırlık hariç, 5 yıl müddetli eğitimin sonunda “Yüksek Lisans” düzeyinde diploma ile “Veteriner Hekim” unvanı alarak mezun oldukları tabir edilen açıklamada şu sözlere yer verildi;

Gerek kamuda gerekse özel dalda sıhhat sınıfı kategorisinde çok sıkıntı kaideler ve tehlike altında çalışmakta, en son şekillenen eski Yozgat Veteriner Tabipler Odası Lideri veteriner doktor Volkan Lale’ nin mesleğini icra ederken bıçaklanarak öldürülmesi üzere pek çok elim olaylarla daima karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle; 657 sayılı Kanun kararlarında açıkça görüldüğü üzere, veteriner doktorların vazife ve sorumluluklarının yalnızca hayvan sıhhati alanında kıymetlendirilmesi kelam konusu olamaz.

Geçmişte insanlık ismine yaşanan muvaffakiyetler bir yana, bugün övünç sebebimiz olan ve dünyada 7 ülkeden biri olarak TURKOVAC’ı ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan Virolog bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin bir veteriner doktor olduğunu unutmayalım. Sıhhat Bakanlığı 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı resmi gazetede Sıhhat Meslekleri Heyeti Yönetmeliği” 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıhhat Meslek Mensupları İle Sıhhat Hizmetlerinde Çalışan Öteki Meslek Mensuplarının İş Ve Misyon Tariflerine Dair Yönetmelik”te veteriner doktorları sıhhat meslek mensubu olmaktan çıkarmıştır. Tekrar 7146, 5510, 1219, 6283, 6197 sayılı Kanunlar ile sıhhat meslek mensubu sayılan ve insan sıhhati için hami, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlara 60 gün fiilî hizmet müddeti artırımı konusunda hak kazanırken, veteriner tabipler hariç bırakılmıştır.

Açıklamanın devamında şu açıklamalara yer verildi;

“Ayrıca; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa EK HUSUS 84 eklenerek; tabip yahut diş tabibi takım ve konumları temel alınarak emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına nazaran uzman olanlara (17.000) gösterge sayısının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme olarak yapılır, denilerek sıhhat hizmetleri sınıfı emekli olduktan sonra da refah içinde olmaları için ortam hazırlanırken, insan sıhhati ile direkt ilgili veteriner doktorlar tekrar yer almamışlardır.

– Sıhhat Hizmetleri Sınıfında misyon yapan işçi için ek gösterge düzenleme çalışmalarında veteriner tabiplerin de yer alması kaçınılmazdır. Anayasamızın eşitlik unsuruna uygun düzenlemelerin yapılması da dikkate alınması gereken bir durumdur. 657 sayılı Kanunda sıhhat sınıfında yer alan mesleklerden Tabip, diş tabibi, eczacı sıhhat çalışanı olarak kabul edilirken yalnızca veteriner doktorların, olmadığı düzenlemeler yasal olmadığı üzere hakkaniyetli de değildir. Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Türk Veteriner Tabipleri Birliği olarak Ülkemizdeki 40 bin veteriner tabibi temsilen belirtmek isteriz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyetine sunulan “Sağlıkla İlgili Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ne veteriner doktorlar de dahil edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort