Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel almaya başladı! Başvuru detayları neler?

Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro İşçisi, Takviye Çalışanı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Tekniker ve Teknisyen takımlarına toplamda 31 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu KPSS 70 puan kuralı aranan adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. 

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Selçuk Üniversitesi işçi alımı müracaatları 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 8 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar müracaat formu ve gerekli dokümanları yüklemek şartı ile üniversitenin personelilan.selcuk.edu.tr web adresi üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraf müracaat sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )

2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet evrakı.

4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” ismine alınmış BARKODLU İsimli Sicil Kayıt Dokümanı (E-devletten alınabilir)

5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç evrakı.

6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum evrakı,

7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalışmış olanlar için, daha evvel 4/B’li (sözleşmeli) işçi konumunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme müddetine tabi olmadığını gösteren evrak ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

8. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi için başvuran adaylar son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin “Ek husus 7” unsuru yeterince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Müracaat yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ait yazılı beyanları temel alınacaktır. Gerçeğe ters evrak verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu değerle duyurulur.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. (Bu karara uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

9. Kontrat imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) imtihanına girmiş olması.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan