Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 338 Sözleşmeli Personel Alımına Dair Detaylar Belli Oldu: Başvurular Ne Zaman?

Orman Genel Müdürlüğü’nün bu yıl 338 kontratlı işçi alımı yapacağı hakkında ayrıntılar belirli oldu. Müracaat tarihleri ve müracaatta gerekli olan dokümanlar açıklandı. İşte OGM kontratlı işçi alımının ayrıntıları…

Orman Genel Müdürlüğü kontratlı işçi alımı için müracaatlar hakkında ayrıntılar muhakkak oldu. 338 kontratlı işçi alımı yapacak olan Orman Genel Müdürlüğü müracaat tarihleri ne vakit başlıyor? Müracaat kuralları nelerdir?

OGM Kontratlı İşçi Alımı Müracaatları Ne Vakit Başlıyor?

1 Eylül 2022 tarihinden 10 Eylül 2022ctarihine kadar devam edecek olan Orman Genel Müdürlüğü kontratlı işçi alımı e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuracak adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleri ile müracaat yapabilecekler. 

Başvurular 10 Eylül 2022 saat 23.59’da son bulacak.

Başvuru Esnasına İstenen Belgeler

 • Şahsen, posta, dilekçe yahut öbür hallerde yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecek, 

 • Başvurular Ek1 listesinde belirtilen vilayetler ve konumlar temel alınarak, her aday vilayet sayısı kadar tercih yapabilecektir. 

 • Adaylar tahsil durumuna nazaran sırf bir konuma başvurabilecektir. 

 • Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan müracaat evresinde bu evraklar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri dokümanlar ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat aktüel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet dokümanlarını pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. 

 • Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

 • • Avukat durumlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” kısmındaki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • • Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi durumlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek biçimde özel güvenlik vazifelisi kimlik kartlarını ve Özel Koşullar Kısmında belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sıhhat kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” kısmındaki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • Destek Çalışanı (Şoför) konumuna başvuran adayların şoför dokümanlarını, SRC4 dokümanı ve Psikoteknik kıymetlendirme evraklarını ‘Diğer Belgeleriniz’ sekmesi altında bulunan “Belgeler” kısmındaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • • Müracaat sürecinin mühleti içinde kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen dokümanların başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 • • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat dokümanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe ters evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama süreçleri iptal edilir ve Yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, kontrat yapılmış olsa dahi mukaveleleri feshedilir.
 • • Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru şartları

GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmak.b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan cinsinden en az 60 puan almış olmak.c) Adaylar müracaat tarihinin son günü itibariyle genel ve özel koşullarda belirtilen kaidelerin tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Ayrıyeten, rastgele bir tarihte ibraz ettiği dokümanın sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe alışılmamış doküman düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak misyona başlatılmış olsalar bile” kontratları feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran kontratlı işçi statüsünde çalışmakta iken; hizmet mukaveleleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan kontratlı işçi konumuna yerleştirilmek üzere müracaatta bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan kararların uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 1 inci unsurunun üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLARA) AVUKATa) Son müracaat tarihi prestijiyle Hukuk Fakültelerinin yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı kısmından mezun olmak.b) Son müracaat tarihi prestijiyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.

B) MUHAFAZA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİa) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) rastgele bir alanından mezun olmak,b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan koşulları taşıyor olmak,c) Son müracaat tarihinde, doküman tesliminde ve hizmet kontratı imzalanması sırasında mühleti dolmamış Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama süreçleri gerçekleştirilmeyecektir.d) Yapılacak vazife gereği 7/24 saat temeline nazaran vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına mahzur durumu olmamak,e) Vazifesini yapmaya mani sıhhat sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sıhhat heyeti raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18 inci hususunda belirtilen ‘Güvenlik misyonunu yapmaya engel olacak sıhhat sorunu yoktur.’ ibareli sıhhat şurası raporunun aşağıda belirtilen konuları da içermesi gerekmektedir;1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine pürüz teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,3. Göz: Görme mahzuru yahut gece körlüğü olmamak,4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına mahzur teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,5. Sıhhat Heyeti Raporu uzunluk ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.f) Erkek adaylar için uzunluğunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden uzunluk uzunluğunun son 2 sayısından 20’den fazla yahut az olmaması gerekmektedir. (Örneğin uzunluk uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)Kadın adaylar için uzunluğunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden uzunluk uzunluğunun son 2 sayısından 20’den fazla yahut az olmaması gerekmektedir. (Örneğin uzunluk uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)g) Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

C) TAKVİYE İŞÇİSİ (ŞOFÖR)a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) rastgele bir alanından mezun olmak,b) En az C sınıfı şoför evrakına sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi prestiji ile yeni tip en az C sınıfı şoför dokümanına sahip olmak)c) Psikoteknik evrakına sahip olmak.d) SRC4 dokümanına sahip olmak.e) İstenilen şoför evrakına en az 2 yıldır sahip olmak.f) Seyahate ve/veya yerde çalışmaya uygun olmak.g) Yapılacak misyon gereği 7/24 saat temeline nazaran vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına pürüz durumu olmamak,h) Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,i) Cinsiyeti Erkek olmak. 

D) DAYANAK ÇALIŞANI (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) rastgele bir alanından mezun olmak,b) Atanmaya hak kazanan adayların ‘Temizlik misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi mahzurları bulunmamaktadır.’ ibareli heyet raporu (Tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.c) Gereksinim halinde 7/24 saat temeline nazaran vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına mani durumu olmamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort