Ekonomi

Kur rekor kırarken Nebati: Modelin en önemli sac ayağı TL’ye güveni artırmaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye iktisat modelinin en değerli sac ayağının TL’ye olan inancın artırılması olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde konuşuyor.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Aynı ekonomik siyasetler her ülkede birebir sonuçları doğurmayabilir. Bir ülke iktisadının büyüme performansına olumlu tesir eden bir siyaset öbür bir ülkede enflasyonist baskılara neden olabilir. Bu farklılık son derece doğaldır.

Küreselleşmeye dayalı neoliberal iktisat doktrinine aykırı düşen muhafazacı eğilimler Trump devrinde belirleyici hâle gelmiştir. Dünya iktisadının gündeminde ABD-Çin tansiyonu ve ticaret savaşı varken pandemi esaslı değişimlerin kapısını araladı. Batı ekonomileri tedarik manasında giderek tedarik manasında tek merkeze bağlı olmanın yarattığı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır.

Pandemi sürecinde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere neredeyse bütün ülkeler genişletici para siyasetleri, faiz indirimleri ve çeşitli kamusal teşviklerle iktisattaki hasarı azaltmaya çalışmışlardır. İktisat siyasetlerinin yine müdahaleci bir görünüm almasına şahitlik ettiğimiz bu devirde milletlerarası kuruluşların da takviyesi ile global iktisadın canlandırılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Ekonomi idaresi olarak siyaset ve stratejimizi belirlerken şu sorulara yanıt aradık. Türkiye iktisadını global ekonomik çalkantılardan nasıl koruyacağız? İktisadın güçlü bir büyüme ile devam etmesini nasıl sağlarız? Vatandaşımızın refah kaybını ekonomik istikrarları bozmadan aşmayı nasıl sağlarız? Ülkemiz için en yeterli siyaset seti ne olmalıdır?

İşte tam da bu noktada konvansiyonel iktisadi bakışın dışına çıkarak heteredoks siyasetlerle yalnızca mevcut global kriz ortamında değil, geçmiş devirde de tahlilinde yetersiz kalınan yapısal meselelere tahlil bulmak ve pandemi sonrası devirde ülkemizin kıymetli bir tedarik ve üretim merkezi haline gelmesi ismine yeni bir ekonomik yaklaşımı benimsedik.

Ana akım iktisat yaklaşımının ön kabullerini ve savlarını bertaraf eden bu heterodoks yaklaşım ihracata dönük, yatırım, üretim ve istihdamı artırmaya dönük bir perspektifle ülke kalkınmamızı ve insanımızın refah seviyesini daha ileri taşımak anlayışı ile oluşturuldu.

Modelimizin en değerli sac ayağı TL’ye olan itimadın artırılmasıdır. Lakin modelin başarısız için maliye siyaseti tek başına kâfi değil. Para siyaseti da destekleyici formda dizayn edilmeli. Klâsik anlayışa aksi düşen siyaset çerçevemiz kimi kısımlardan ön yargılı tenkitler alsa da bilhassa milletlerarası akademik ve uygulayıcı iktisat etraflarının ilgisini çekmeye başlamıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir