Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine ‘Eğitim Kart’ önerisi

Eğitim yayımcılığı ve kitap-kırtasiye kesimini temsil eden derneklerden ortak açıklama yapıldı:

MEB, 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 100 milyon adet yardımcı kaynak kitabı öğrencilere fiyatsız dağıtmak için ihale süreci başlatmış bulunuyor. Devletin, bu türlü bir mevzuda gereksinim sahibi vatandaşına dayanak vermesi temelde memnuniyet verici bir davranıştır. Lakin epey büyük bir kaynak kullanılarak gerçekleştirilecek bu projenin daha gerçek ve verimli uygulanması, kimi mahzurlarının önlenmesi için Bakanlığımıza bir teklifte bulunmak istiyoruz. Yardımcı kaynak, ders kitabı üzere bir işleve hizmet etmez, tabiatı gereği çeşitli olmak zorundadır. Bu sebeple yardımcı kaynak bölümü her sınıf için on binlerce çeşit kitap üretmektedir. Hatta son yıllarda bu da yetmemiş, bireye özel hazırlanmış kitaplara olan talep önemli biçimde artış göstermiştir. Zira öğrencilerin eksikleri, muhtaçlıkları ve kitapları kullanım emelleri farklıdır. Bu çeşitlilikteki talebi tek çeşit kaynakla gidermeye çalışmak bütün hastalıklara tıpkı ilacı vermek üzere bir pratik söz eder. MEB, geçmişte ders kitaplarının yanında çalışma kitapları da dağıtmış lakin dağıtılan kitapların tek tip olmasından ötürü yardımcı kaynak gereksinimi ortadan kalkmamıştır. Bakanlık daha sonra çalışma kitabı dağıtmaktan vazgeçmiştir. Tek tip hazırlanmış kitapların kıymetli bir kısmının kullanılmayacağı ve bu kitapların israf olacağı açıktır. Yaşanacak tatminsizlik, vakitle verilen hizmetin eleştirilmesine ve karşılanamayacak yeni taleplerin üremesine yol açacaktır. Sorunun öteki boyutu ise yardımcı kaynaklar; ülke geneline dağılmış, her biri butik bir kültür merkezi işlevi gören ve büyük çoğunluğu küçük esnaf niteliğinde olan kitapçılar eliyle piyasaya sunulmaktadır. Böylesine yüklü bir kitap dağıtımı, bilhassa birinci yıl deneyim edilmemiş bir beklentiyle ister istemez kitapçılar tarafında önemli bir talep ve satış kaybına yol açacaktır. Esasen kırılgan durumda olan 8000 kitap ve kırtasiye esnafı önemli ziyan görecek, sonraki yıllarda talep tekrar oluşsa da olan olmuş yiten yitmiş olacaktır. Kitap ve kırtasiye esnafının ziyan görmesi; ticari hayatımızın yanı sıra, kültür hayatımızın da ziyan göreceği, önemli bir risk oluşturmaktadır. Biz; aşağıda imzası bulunan, eğitim yayıncılığı ve kitap-kırtasiye kesiminin tamamını temsil eden dernekler olarak fiyatsız kaynak kitap dağıtımı yerine, her açıdan daha olumlu ve verimli olacağına inandığımız “Eğitim Kart Projesi”ni öneriyoruz. Basitçe tabir edilecek olursa “Eğitim Kart Projesi” kitap dağıtmak için ayrılan kaynağın, bir banka kartına yüklenerek öğrenciye verilmesiyle öğrencinin gereksinim duyduğu kitabı kitapçıdan almasına imkân sağlayan bir uygulamadır. Bu birçok sorunu birden çözecektir:

  • Öğrenci ve öğretmenin talep ve tercihleri dikkate alınmış olacaktır. Gereksinim duyulan kitap alınacak, alınan kitap kullanılacaktır. 
  • Kitapçı esnafına can suyu verilmiş olacaktır. Devlet-özel bölüm iş birliğinin hoş bir örneğine imza atılmış olacaktır. 
  • İsraf önlenecek ve kaynak daha verimli kullanılmış olacaktır. 
  • Öğretmen-veli-öğrenci ortasındaki tansiyonların oluşması önlenmiş ve MEB de bu çalışma barışına katkı sağlanmış olacaktır. 
  • Bu kesimde yer alan 80.000’den fazla istihdam, vergi gelirleri ve bileşen bölümler korunmuş olacaktır. 
  • Büyük bir kaynak harcanmasına karşın tenkit alacak bir uygulama, takdir kazandıracak bir uygulamaya dönüşmüş olacaktır. 
  • Eğitim ve kültür hayatımızın ziyan görmesi önlenmiş olacaktır. Tüm bu sebeplerle direkt fiyatsız kitap dağıtmak yerine Eğitim Kart üzerinden fiyatsız kitap dağıtılmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer ve eğitim topluluğunun bu davetimizi dikkate almasını umuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort