Dezenformasyonla Mücadele Yasası geliyor: İçeriğinde neler var?

Tüm dünyada olduğu üzere Türkiye’de de medya faaliyetleri yasal kontrole ve kurallara uyulmaması halinde de yaptırımlara tabi. Yeni bağlantı araçlarını ve platformlarını mevzu alan tüzel düzenlemeler de teknolojiyle birlikte gelişmekte ve güncellenmekte.

İnternet medyasının ve toplumsal ağların yaygınlaşması yeni potansiyeller kadar hak ihlallerini ve suistimalleri de beraberinde getiriyor. Bireyin kişilik haklarından, devletin ulusal güvenliğe uzanan çeşitli alanlardaki gücü ve tesiri gün geçtikçe denetimsiz biçimde artan yeni medya formları, hukukun üstünlüğü prensibini tanıyan hiçbir ülkede kontrolden, düzenlemeden ve yaptırımdan muaf değil.

İnternet tabanlı platformların denetlenemez ve sorgulanamaz kabul edildiği günler tüm dünya ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti için de geride kaldı.

Bunların önüne geçmek için de “Basın Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlandı.

Dezenformasyonla Çaba Yasası kapsamında çok sayıda yenilik hayatımıza girecek.

Yasanın maksadı ise internette hizmet veren platformlara, yayıncılara ve servis sağlayıcılara yükümlülükler getirmek.

Bunlardan kimileri, “İnternet haber sitelerinin müddetli yayın kapsamına alınması, Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin misyon ve yetki alanının genişletilmesi, toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarına ait ek düzenlemeler yapılması” olarak sıralanıyor.

Peki, yeni yasa neler sağlayacak? İşte ayrıntılar…

‘DEZENFORMASYONLA UĞRAŞ MADDESİ’NİN EMELİ NE?

İnternet haber sitelerinin periyodik yayın kapsamına alınması, resmi ilan ve reklamların internet haber sitelerinde de muhakkak kurallar çerçevesinde yayınlanmasının sağlanması, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin misyon ve yetki alanının genişletilmesi, erişim engelleme konusunda içerik ve yer sağlayıcının nerede bulunduğu ile değişen yetki farkının giderilmesi, toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarına ait ek düzenlemeler yapılması, anlık iletileşme uygulamaları üzere şebekeler üstü hizmetlere ait gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

YASA NELER GETİRİYOR?

  İNTERNET MEDYASI YASAL BİR TABANA OTURUYOR.
  İNTERNET MEDYASI MENSUPLARI DA BASIN KARTI ALIYOR.
  ÇOCUKLAR KORUNUYOR.
  KİŞİLİK HAKLARI KORUNUYOR.
  SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN TEMSİLCİ ATAMA SORUNU ÇÖZÜLÜYOR.
  YASAYA UYMAYAN PLATFORMLARA REKLAM CEZASI GELİYOR.
  HABER İÇERİĞİNDE SÜREKLİLİK KORUNUYOR.
  KASITLI OLARAK PALAVRA HABER ÜRETMEK HATA TEŞKİL EDİYOR.

İNTERNET MEDYASI

İnternetten yayın yapanlar da gazeteler ve televizyon kanalları üzere Basın Kanunu kapsamına alınacak.

Yeni yasa ile künye belirtmeksizin internet haberciliği yapmak mümkün olmayacak.

Bir gazete için geçerli kurallar internet sitesi için de geçerli olacak. Münasebetiyle haber siteleri de içeriklerinden yasal olarak sorumlu tutulacak. Bu yasal taban tıpkı vakitte internet medyasının ilan almak suretiyle gelirlere kavuşması manasına da geliyor.

Ek olarak “internet haber sitesi” ibaresi Basın Mevzuatı’na girecek. Böylelikle bu platformlarda çalışan kimseler artık Basın İş Kolu üzerinden mesleklerini icra edebilecekler.

İnternet medyası bu güne kadar ticaret odalarına “telefoncu” “bilgisayarcı” hatta ”tesisatçı” üzere faaliyet alanlarıyla ilgisiz alanlar üzerinden kaydediliyordu çünkü kendileri için tanımlanmış bir NACE Kodu yoktu.

İNTERNET EDİTÖRLERİ DE BASIN MENSUBU OLACAK

İnternet medyası mensupları basın kartı müracaatında bulunabilecek.

Bu yasaya dek internet merkezli haber sitelerinde çalışan medya işçileri Basın Kanunu ile gazetecilere tanınan haklardan yararlanamamaktaydı. Gazetecilere tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanmak için sahip olunması gereken Basın Kartı yeni kanunla birlikte kaideleri karşılayan internet habercilerine, spikerlerine, editörlerine ve yayıncılarına da verilebilecek.

Dolayısıyla Basın Kanunu kapsamına alınmaları ile fiili durum, hukuksal duruma uygun hale gelecek.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER KORUNACAK

Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumunun sağlanması garanti altına alınacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve inançlı kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ek misyonlar verilecek.

Önceki düzenlemeyle ziyanlı içeriklerin ortadan kaldırılmasında içerik ve yer sağlayıcısına faal yükümlülük getirilmişti. Yeni sistem ile yükümlü taraflar ortasına erişim sağlayıcıları da eklenecek. Bunun yanında bilinçlendirme çalışmalarının kapsamı genişletilecek ve yetkili kurumların sayısı artırılacak.

YAYILAN İÇERİK DERHAL ORTADAN KALDIRILABİLECEK

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için kâfi olacak.

Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile Sulh Ceza Mahkemesi’ne müracaat yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen şahıslar artık öbür siteler için müracaat yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için farklı karar çıkarılması gerekmeyecek.

Bu unsur kapsamında hâkimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına bahis kişilik hakkının ihlaline ait yayının diğer internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak.

SOSYAL AĞ ŞİRKETLERİNE OFİS AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve ofisin idaresine bir Türk vatandaşı atama zaruriliği getirilecek.

Belirli bir kullanıcı sayısı olan toplumsal ağ şirketlerinin ülkemizde temsilci bulundurması daha evvelki düzenlemeler ile zarurî hale getirilmişti. Bu temsilcilerin Türk vatandaşı olmamaları ve Türkiye’de ikamet etmemeleri nedeniyle hukuksal olarak muhatap bulamama sorunu devam etmişti.

Yeni düzenleme ile toplumsal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zaruriliği getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde bu kişinin Türkiye’de mukim ve Türk vatandaşı olması gerekecek. Türkiye’den günlük erişimin on milyondan fazla olması halinde; yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı tarafından belirlenen hükmî kişi yahut gerçek temsilci, toplumsal ağ sağlayıcının sorumlulukları gizli kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuksal ve mali taraftan tam yetkili ve sorumlu olacak. Bu temsilcinin hukukî kişi olması halinde direkt toplumsal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi halinde heyete bir ofis olması da mecburî hale gelecek.

HABER SİTELERİNE RESMİ İLAN VE REKLAM VERİLEBİLECEK

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti maddelerine uymaması halinde bu toplumsal ağlara Türkiye’den reklam verme yasağı getirilecek.

Bilindiği üzere toplumsal ağların gelir modeli büsbütün reklam almaya dayanmaktadır. Yeni yasa ile Türkiye Cumhuriyeti maddelerini tanımayan toplumsal ağların Türkiye merkezli reklamları almalarının önüne geçilebilecek. Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve hükmî bireylerin, ilgili yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilecek.

Kurallara uymayan toplumsal medya şirketlerine, internet haber sitelerine, irtibat platformlarına idari yaptırımlar uygulanacak. Bunların başında BTK’nın vereceği idari para cezaları, yayın içeriğinin çıkarılması üzere yaptırımlar kelam konusu olmakla bir arada Basın İlan Kurumu’nun ‘ilan gelirlerini kesmesi’ kelam konusu olabilecek.

Yasa ile internet alanında kullanıcıyı cezalandırmak değil, toplumsal ağ şirketlerini denetleyerek bu alanı inançlı ve şeffaf kılmak hedeflenmektedir.

İÇERİKLERİN KORUNMASI

Haberin yayınlandığı hali ve uğradığı her değişikliği tarih bilgisi ile birlikte kaydetme mecburiliği getirilecek.

İnternet medyasında üretilen haber içerikleri, yayınlandıkları birinci hali ve uğradığı değişiklikleri kapsayacak halde internet medyasınca kayıt altında tutulacak. Böylelikle içerik cezai yaptırımdan sıyrılmak gayesiyle değiştirilemeyecek ya da silinemeyecek. Bu içerikten doğacak sorumluluklar açısından tarih tespiti mümkün hale getirilecek.

Diyelim ki aleyhinize bir haber yayınlandı ve bu husustaki içerik sizin ikazınıza karşın değiştirilmedi. Husus mahkemeye taşındı. Mahkeme içerikleri istedi. İçeriklerin değiştiğini ve aleyhinize olan içeriğin silindiğini düşünün. Davanız reddedildi ve haberi yapan ceza almaktan kurtuldu. Bu mağduriyet artık yaşanmayacak zira içeriğin tüm kayıtları tutulmak zorunda olacak. Kayıtlar tutulmazsa yahut kayıtlara müdahale edilirse bu durumdan internet yayınını yapan medya kurumu sorumlu olacak.

YALAN HABER YAYMA CÜRMÜ TANIMLANIYOR

TCK’ya eklenen yeni unsur ile ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ cürmü tanımlandı.

TCK’ya “Halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma” başlığı ile Husus 217/A eklenecek.

“(1) Sadece halk ortasında kaygı, endişe yahut panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu sistemi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe alışılmamış bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli formda alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılır.

(2) Hatanın, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, üstteki fıkraya nazaran verilen ceza yarı oranında artırılır.

İtibar suikasti ve toplumsal medya mağduriyetlerinin artması ile devletler “ultima ratio” yani “son çare” olarak sıkıntıyı kabahat kapsamına almaktadır. Ülkemizde getirilen düzenleme de bu doğrultuda geliştirilen tahlillerden farklı değildir. TCK’ya eklenen yeni unsur ile ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ cürmü tanımlanacak.

Yeni düzenlemede hatanın oluşması için şu beş kural aranacak:

  Yayılan haber gerçek olmamalıdır.
  Ülkenin güvenliği ve kamu sıhhati ile ilgili olmalıdır.
  Halk ortasında panik, kaygı ve kaygı oluşturma kastı taşımalıdır.
  Kamu barışını bozmaya elverişli olmalıdır.
  Aleni (yani ilgisi olmayan bireylere ulaşabilir) olmalıdır.

Sosyal medya şirketlerinin yapılan yargılama ve soruşturmalarda kullanıcı bilgilerini bildirmemesi yahut kullanıcılara aldatıcı bilgi sunmamaları konusunda faal bir ikaz yapmaması devletleri bu alanda kamu sistemini sağlamak için cürüm ihdas etmeye yöneltmiştir.

Düzenleme bir kimsenin “yalan söylemesi” durumuna indirgenebilecek nitelikte değildir. Çünkü kelam konusu palavranın toplumu etkileyecek seviyeye gelmesi halinde dahi bu aksiyon fakat öbür 4 koşulun da oluşması halinde kabahat olarak görülmektedir. Bu unsurun ”dar yorumlanabileceği’ tarafındaki telaşlar bu manada yersiz kalmaktadır.

”İfade” kapsamındaki cürümlerin birden fazla üzere araçsallaştırılması riskine dikkat çekilmesine rağmen bu bağlamdaki belgelerin pek birçoklarında kıymetlendirme kriterleri Yargıtay’ın yaklaşımlarına ve AYM’nin kararlarına nazaran gelişmektedir

Bilmeden yanlış bir bilgiyi yaymak, bir fotoğraf üzerinde oynamak, gerçek olmayan içerik üretmek, ses yahut fotomontaj yapmak cürüm olarak nitelendirilmemektedir. Cürüm niteliği atfedilen alan hayli sonlu ve bariz olma özelliği taşımaktadır.

Verilecek ceza 1-3 yıl ortasında olduğu için işlendiğinde ertelenmesi, paraya çevrilmesi yahut mahpus dışında bir yaptırıma tabi tutulması mümkündür. Yargılama sonunda ceza verilse bile mahpus yolu kapalıdır. Çünkü bu cezanın infazı yoktur. Bu da yapılan düzenleme ile palavra haberi bilerek yayan kimse dahil bu tip hareketlerde bulunan bireyleri cezalandırmanın değil uyarmanın ve davranış değişikliğine sevk etmenin hedeflediğini göstermektedir. Kabahatin niteliği prestijiyle tutuklama kararı da verilemeyecektir ve karar temyize açık olacaktır.

Medyada ‘Dezenformasyonla Çaba Yasası’, ‘Sosyal Medya Yasası’ ve ne yazık ki ‘Sansür Yasası’ olarak isimlendirilen Basın Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;

  ülkemizde haber üreten ve yayın yapan internet medyası
  sosyal ağ şirketleri
  halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayan kuruluşlar ve kişiler

faaliyetlerinden sorumlu tutulmakta ve kamusal bir alan olan internetin denetlenebilmesi, sorumluluk sahibi ve etik bir tavrın yaygınlaştırılması ve internet kullanıcılarının her türlü suistimalden, ihlalden ve akından korunması hedeflenmektedir.

İLK İKİ HUSUS KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Şurasında, “dezenformasyonla çaba düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci iki unsuru kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara nazaran, yasal tabana kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ait hususlar, Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak, radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu işçisi, basın kartı düzenlenmesi bakımından periyodik yayın çalışanları üzere pahalandırılacak.

Basın Kanunu’nun hedefleri ortasına basın kartına ait yordam ve asılları belirlemek de eklenecek. Teklifle basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon vazifelileri, kanun kapsamına dahil edilecek.

İnternet haber siteleri de müddetli yayın tarifi kapsamına alınacak. Teklifte “internet haber sitesi”, “İletişim Başkanı”, “İletişim Başkanlığı”, “Basın Kartı Komisyonu”, “medya mensubu”, “enformasyon görevlisi” de tanımlanıyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci kısmındaki iki hususun kabul edilmesinin akabinde birleşime orta verdi.

Bilgiç, ortadan sonra kurulun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

DİĞER ÜLKELERİN DEZERFORMASYONLA ÇABA YOLLARI NELER?

TBMM tarafından hazırlanan “Yalan Haber Kavramı: Seçili Ülkelerde Parlamento Çalışmaları ve Yasal Düzenlemeler” başlıklı rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda yaklaşık 30 ülkede bir biçimde palavra haberlere yönelik müdahalelerin olduğuna dikkat çekildi. İşte ülke ülke dezenformasyonla gayret formülleri…

ABD

2017 yılında toplumsal medya ve teknoloji şirketlerinin şahsî data kullanımı ve bilgi manipülasyonundaki sorumluluğu Senato seviyesinde incelendi ve şirketlere bu mevzuda yeni kısıtlamalar getirildi.

2019 yılında New York Başsavcılığı’nca açılan davada, geçersiz hesaplar yoluyla yürütülen toplumsal medya faaliyetlerinin yasa dışı olduğuna hükmedildi.

Bazı eyaletler, dezenformasyonun yarattığı tehlikenin önüne geçmek hedefiyle toplumsal medya okuryazarlığı eğitimini okul müfredatına dahil etme kararı aldı.

Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak Dezenformasyon İdare Heyeti oluşturuldu.

Avustralya

2014 yılında siber zorbalığa karşı toplumsal medya düzenlemelerini maddeleştiren Avustralya’da, çocukların dezenformasyona karşı korunmasını hedefleyen bir yasa tasarısı Ekim 2021 tarihinde hükümet tarafından gündeme alındı.

16 yaşından küçük toplumsal medya kullanıcıları için ebeveyn müsaadesini kural koşan yasa, gençler ortasında ruhsal problemlere yol açan dezenformasyonla uğraş etmeyi hedefliyor.

Mart 2022’de, İrtibat ve Medya Otoristesi (ACMA) kurumu, toplumsal medya ve teknoloji şirketlerinden bilgi kirliliği ve dezenformasyonu nasıl ele aldıklarına dair dahili dataların kuruma teslim edilmesini zarurî kılan bir karar aldı.

Birleşik Krallık

Dezenformasyonla uğraş gayesiyle Ulusal Güvenlik Bağlantı Ünitesi kuruldu ve Çevrimiçi Güvenlik Yasası isimli bir düzenleme hazırlanıyor.

İlk taslağı Mart 2021’de kamuoyuna sunulan ve Mart 2022’de uygulanmasına yönelik karar alınan yasa, dezenformasyon yaratan içeriklerin kaldırılmasında toplumsal medya platformlarını sorumlu kılıyor ve bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda platform yöneticilerine cezai süreç uygulanmasına varan caydırıcı tedbirler içeriyor.

Almanya

Almanya’da medya nizamı hakkında, 7 Kasım 2020’de 16 eyalet parlamentosu tarafından onaylanan “Eyaletler Ortası Medya Anlaşması” yürürlüğe girdi.

Anlaşmada dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeyle gayrete yönelik yeni önlemler getirildi. Medyadan sorumlu resmi kurumlar, yükümlülüklere gereğince riayet edilmediği takdirde, medya kuruluşlarına karşı takibat başlatma yetkisine sahip oldu.

Almanya, Toplumsal Ağların Düzenlenmesi Kanunu’nun yürürlüğe girişini takip eden 6 ayda Facebook gelen şikayete tabi içeriklerin yüzde 21’ini, YouTube yüzde 27’sini, Google yüzde 46’sını, Twitter ise yüzde 10’unu kaldırmıştır.

KANADA

Kanada, toplumsal medyada yayılan bilgi kirliliğine karşı 2019 yılında Digital Citizen Initiative (Dijital Vatandaş Girişimi isimli stratejik bir belgeyi yürürlüğe koymuştur. Devlet organlarını, özel sektörü ve vatandaşları dezenformasyona karşı demokrasiyi ve toplumsal ahengi destekleme yolunda ortak hareket eden partnerler olarak kabul eden bu girişim, dezenformasyona karşı ortak bir direnç gösterilmesini öngörmektedir. Demokrasinin toplumda sürdürülebilir hâle gelmesinin önünde dezenformasyonu tehdit olarak gören Kanada hükûmeti, birebir vakitte güvenilir bilgiyi edinme uygulamalarını okul müfredatına almıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe koyacağı Dijital Hizmetler Yasası (Digital Services Act) ile dijital platformlara ve çevrim içi içerik üreticilerine makul sorumluluklar yükleyen önlemleri hayata geçirecektir. Dijital Hizmetler Yasası ile büyük dijital platformlara, krizler sırasında dezenformasyon faaliyetleriyle başa çıkmak için yeni stratejiler oluşturma zorunluluğu getirilecektir.

Yasa ile çevrim içi platformlardaki şeffaflığı ve hesap verebilirliği iyileştiren önlemler hayata geçirilecektir. Ayrıyeten arama motorları, toplumsal medya ağları ve çevrim içi alışveriş siteleri içeriklerini denetlemekle şahsen sorumlu tutulacaktır.

Dijital Hizmetler Yasası, AB’de 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ve “çok büyük” olarak sınıflandırılan dijital platformların, sistemlerinin kamu çıkarları, temel haklar, halk sağlığı ve güvenliği açısından oluşturduğu riskleri değerlendirmesi gerektiğini belirtmektedir. Maddeden, merkezinin AB topraklarında olup olmaması fark etmeksizin bütün dijital içerik platformları mesul tutulmuştur. Yasaya göre bu platformlar, uygun risk yönetimi araçlarını kullandıklarını göstermeli ve m hizmetlerinin bütünlüğünü korumak ve kötü aktörler tarafından manipülasyonu önlemek için önlemler almalıdır.

Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası’nı uygulamaya başlamamış olsa da misal nitelikte bir maddeyi 7 Haziran 2022’den itibaren uygulamaya başlamıştır. 2021’de kabul edilen Çevrim İçi Terörist İçerik Yasası (Online Terrorist Content Law), dijital platformlara bünyelerindeki “terörizm içerikleri” konusunda uyarılmalarını takiben kelam konusu içeriği bir saat içinde kaldırma yükümlülüğü getirmiştir. Çevrim İçi Terörist İçerik Yasası ile bir AB ülkesinin dijital servisi başka bir AB ülkesinden gelen içeriği kaldırma isteğine de uymak zorunda bırakılmıştır.

FRANSA

Fransa, 2017 Başkanlık Seçimleri sırasında gerçekleşen siber taarruzlar ve dezenformasyon kampanyalarından sonra, 21 Mart 2018’de yanlış bilginin ve propagandanın yayılmasını önlemeye yönelik bir maddeyi yürürlüğe koymuştur. Bu yasaya göre Fransa mahkemeleri, seçim kampanyası dönemlerinde palavra haberlerin anında kaldırılmasına yönelik karar alabilmektedir. Yanlış bilgilerin yayılmasının önlenmesi amacıyla siyasi parti önderleri seçimlerin üç ay öncesinden itibaren mahkemelere başvurabilme hakkı edinmiştir.

9 Temmuz 2019’da ise Fransa Meclisi, dijital platformların “ırk, din, cinsiyet yahut engellilik temelinde açıkça yasa dışı” olan içeriklerin 24 saat içerisinde kaldırmasını zarurî kılan, çevrim içi nefret söylemine karşı bir maddeyi hayata geçirmiştir.

22 Aralık 2018’de kabul edilen “Enformasyonun Manipüle Edilmesi İle Mücadele Kanunu” ise dört mevzuda hükümler içermektedir;

• Hâkimler, bir bahse ilişkin yanlış yahut aldatıcı savların yahut isnatların yayılmasını durdurmak için internet servis sağlayıcılarına ve sunucularına karşı orantılı ve gerekli önlemleri yürürlüğe koyabilir.

• RTÜK’ün Fransa muadili olan Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA- Yüksek Yayıncılık Kurulu) Fransız devletinin temel çıkarlarının ihlali durumunda yabancı bir devlet tarafından denetim edilen televizyon hizmetlerinin yayınını önleyebilme, askıya alabilme yahut sona erdirebilme önlemlerini uygulayabilir.

• İnternet sunucuları ve hizmet sağlayıcıları, platformlarındaki kullanıcıların geçersiz olduğuna inandıkları bilgileri şikâyet edebilmelerini ve kamu yetkililerini uyarabilmelerini sağlamakla yükümlüdür.

• Çevrim içi platformlar, operatörleri ve ismine hareket ettikleri reklamcılar ortasındaki ilişkide şeffaflığı sağlamakla yükümlüdür.

RUSYA

Rusya‟da “Yaşamları ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek, kamu güvenliği ve düzeninin büyük ölçüde ihlal edilmesi tehdidini artırabilecek yahut ulaşım ve toplumsal altyapının, güç ve iletişim tesislerinin ve bankaların işleyişini engelleyebilecek”, “güvenilmez toplumsal açıdan önemli bilgilerin” yayılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort