Haber

7 soruda OHAL düzenlemesi: OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL ilan edilince ne olur?

10 vilayette 3 aylık OHAL kararı alınmasının akabinde OHAL ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Türkiye’de meydana gelen sarsıntı nedeniyle OHAL ilan edilince nasıl kararlar alınacağı sorgulanıyor. Pekala, OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL ilan edilince ne olur?

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa ismiyle OHAL, fevkalâde bir idare tertibinin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik buhran, kamu tertibi tehlike altına sokan yaygın şiddet hadiseleri üzere durumlarda başvurulan uygulamadır.

Uluslararası hukuk açısından bakıldığında fevkalâde hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren “sınırlanamayan haklar” kapsam dışıdır.

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

OHAL’de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;

– Şahısların tüm eşyalarının ayrıntılı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

– Belli bölgelerde ve saatlerde bireylerin dolaşmasını yahut toplanmasını yasaklama

– Gazete, mecmua yahut broşür eserlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

– OHAL bölgesine dışarıdan giren şahıslara karşı tedbir alınması

– Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

– Sesle yapılabilecek rastgele bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

– Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

– Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

– Emekçilerin âlâ niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

– Kapalı yahut açık rastgele bir bölgede toplanılması yahut görüşülmesini yasaklama

– Şahısların toplantı yapması yahut bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

– Dernek faaliyetlerinin belirlenen mühlet boyunca durdurulması

DÜNYADA OHAL ÖRNEKLERİ NELER?

Fransa 2015 Paris hücumları sonrasında inanılmaz hâl ilân etti.

ABD 11 Eylül taarruzları sonrasında hala geçerli olan harika hâli ilân etti.

12 Haziran 2016’da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti Orange County’de harika hâl ilân etti.

Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada’da harika hâl ilân etti.

Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda fevkalâde hâl ilân etti.

Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila’da harika hâl ilân etti.

Kırım, Ukrayna’daki güç meşakkati nedeniyle inanılmaz hâl ilân etti.

Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016’da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle fevkalâde hâl ilân etti.

ABD’de Kuzey Karolina, Tennessee, Maryland, Pensilvanya, Georgia, Virginia, Batı Virginia ve New Jersey üzere eyaletler kar fırtınası nedeniyle fevkalâde hâl ilân ettiler.

2016’da Venezuela’da protestolar nedeniyle harika hâl ilân etti. Nicolas Maduro protestoların gerisinde ABD’nin olduğunu söyledi.

2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü sonrasında Türkiye genelinde 3 ay mühletle harikulâde hâl ilân edildi.

OHAL KİM TARAFINDAN, HANGİ KOŞULLARDA İLAN EDİLEBİLİR?

Anayasa’nın 119. unsuruna nazaran, Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan yahut Cumhuriyete karşı kuvvetli ve aksiyonlu bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten yahut dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal tertibi yahut temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu nizamının önemli halde bozulması, doğal afet yahut tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik buhranın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında yahut bir bölgesinde, müddeti altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

OHAL NE VAKİT YÜRÜRLÜĞE GİRER?

OHAL ilanı kararı, verildiği gün Resmi Gazete’de yayımlanır ve birebir gün TBMM’nin onayına sunulur. TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL’in müddetini kısaltabilir, uzatabilir yahut OHAL’i kaldırabilir.

OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER?

Olağanüstü hallerde hangi kararların uygulanacağı ve süreçlerin nasıl yürütüleceği, kanun kararında kararnameler ile düzenlenir. OHAL’de, Cumhurbaşkanı, inanılmaz halin gerekli kıldığı bahislerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun kararındaki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, birebir gün Meclis onayına sunulur.

OHAL İLE SIKIYÖNETİM ORTASINDAKİ FARK NEDİR?

Olağanüstü halin kamu sistemini sağlamada kâfi olmadığı hallerde, ya da savaş yahut yakın savaş tehlikesi halinde, yeniden MGK’nın tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Konseyi’nin kararıyla sıkıyönetim ilan edilebilir. Sıkıyönetim de yeniden en fazla altı aylık bir periyot için ilan edilir, lakin dörder ay müddetlerle uzatılabilir. Sıkıyönetim Bakanlar konseyi tarafından ilanıyla birlikte Resmi Gazete’de yayınlanır ve TBMM onayına sunulur.

Olağanüstü hal ile sıkıyönetim ortasındaki en temel fark, harika halde yetkinin mülki erkanda, sıkıyönetimde ise askerde olmasıdır.

Sıkıyönetimde Anayasa’da vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerin tümü ya da bir kısmı askıya alınabilir, vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülükleri getirilebilir. Kimi cürümler için yargılama “özel mahkemelerde” yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir